**DISCLAIMER - USEEME DRUKWERK & WEBDESIGN**

Deze disclaimer regelt uw gebruik van de website en diensten van USeeMe. Door gebruik te maken van onze website en diensten, stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer.
**1. Accuraatheid en Aansprakelijkheid**

Hoewel USeeMe streeft naar nauwkeurigheid in de informatie op onze website, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie volledig, actueel en foutloos is. USeeMe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, fouten of tekortkomingen in de verstrekte informatie.

**2. Drukwerk Akkoord en Verantwoordelijkheid**

Zodra een akkoord voor druk is gegeven, kan USeeMe niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele spelfouten of prijsfouten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het nazien van alle details, inclusief tekst, prijzen en andere relevante informatie, alvorens het definitieve drukakkoord te geven.

**3. Externe Links**

Onze website kan links bevatten naar externe websites waarover USeeMe geen controle heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of nauwkeurigheid van informatie op externe websites.

 

 

**4. Intellectuele Eigendom**

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en ontwerpen, is eigendom van USeeMe of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar. Het gebruik, reproductie of distributie van de inhoud zonder schriftelijke toestemming is strikt verboden.

**5. Wijzigingen in de Dienstverlening**

USeeMe behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de aangeboden diensten, prijzen en voorwaarden.

**6. Toepasselijk Recht**

Deze disclaimer valt onder de wetten van het land waarin USeeMe gevestigd is. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze website en diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van dat land.

 

Door gebruik te maken van onze website en diensten, aanvaardt u deze disclaimer volledig. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze disclaimer, wordt u vriendelijk verzocht om geen gebruik te maken van onze website en diensten.